Spoštovani,

Če Vas zanima prodaja izdelkov z idrijsko čipko v naši spletni trgovini Vas vabimo k branju spodnjih kriterijev, ki jih je potrebno izpolnjevati, saj v naši trgovini  kupcem želimo ponuditi le najboljše izdelke s pravo idrijsko čipko - s certifikatom.

IDRIJSKA ČIPKA – GEOGRAFSKA OZNAČBA
Z geografsko označbo se zavaruje oznake, ki zaznamujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je katera od njegovih značilnosti odvisna od njegovega geografskega porekla. Kot geografska označba se prav tako lahko registrira ime, ki je po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu postalo oznaka kraja ali območja, iz katerega blago izvira. Blago, ki je označeno z geografsko označbo, ima torej posebne lastnosti, povezane z naravnimi danostmi ali ustaljenimi postopki izdelave. Te lastnosti dajejo blagu poseben sloves in zato povečujejo povpraševanje po njem.

Varstvo geografske označbe
Geografska označba je kolektivna pravica, zato jo lahko uporablja vsakdo, ki daje v promet blago, ki ustreza zakonskim zahtevam. Če blago ne izvira z območja, ki ga označuje geografska označba, se zanj ne sme uporabljati geografske označbe kljub temu, da je navedeno dejansko poreklo blaga. Prav tako se označbe ne sme uporabljati v prevodu ali z dodanimi izrazi, kot so: »tip«, »oblika«, »imitacija«, »vrsta«, »stil« ipd. Blago, ki je označeno z geografsko označbo, nosi tudi blagovne znamke proizvajalcev ali trgovcev. Trajanje geografskih označb je časovno neomejeno.

Geografska označba Idrijska čipka
Z odločbo Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino je bilo geografsko ime Idrijska čipka zavarovano z označbo porekla blaga dne 10. 8. 2000 in pod zaporedno številko 9 vpisano v register označb porekla blaga.
Čipke, ki se lahko zavarujejo z geografsko označbo Idrijska čipka, morajo izpolnjevati posebne kriterije. Njihovo izpolnjevanje spremlja in kontrolira Odbor za označbo porekla Idrijska čipka. Sestavljajo ga člani iz vseh občin območja, na katerem lahko klekljarice uporabljajo geografsko označbo. Naloga Odbora je izdaja dovoljenj klekljaricam za označevanje čipk, kontrola uporabe označb, skrb za dvig kakovosti čipk in izvajanje promocije.
Pogoj za pridobitev dovoljenja za uporabo geografske označbe Idrijska čipka je torej izpolnjevanje naslednjih kriterijev.

1. kriterij: KULTURNA DEDIŠČINA
Čipka izpolnjuje kriterij kulturne dediščine, če vsebuje elemente, ki so kopije čipkarske dediščine, elemente čipkarske šole ali avtorsko čipko.

Kopije čipkarske dediščine so katalogizirane v Strokovnih osnovah za uveljavitev geografskega porekla in blagovne znamke Idrijska čipka, ki so jih leta 1993 izdelali Ivana Leskovec, Aleksandra Pelhan in Cvetko Koder ter delijo čipke na:
o Široki ris: metrske čipke, zaključene čipke
o Čipke s pravili: metrske čipke, zaključene čipke
o Mojstrovine: brodure, miniature, motivne čipke
o Ozki ris: prehodne čipke, čipke z ozkim risom

Elementi čipkarske šole so v Strokovnih osnovah razdeljeni na:
o Osnovne elemente
o Mojstrovine

Avtorska čipka mora poleg ostalih kriterijev izpolnjevati še naslednja pogoja:
o Smisel za porazdelitev mas
o Razmerje med polnim in praznim, med teksturami in rastri

2. kriterij: TEHNOLOŠKI PROCES
Čipke, ki nosijo geografske označbe Idrijska čipka, so izdelane v več tehnikah in iz več elementov idrijske čipkarske šole.

Elementi in tehnike idrijske čipkarske šole so podrobneje opisani v knjižici:
IDRIJSKA ČIPKA – Geografska označba (Andra Marinko, Dragica Česnik, Irma Pervanja, Aleksandra Pelhan); občina Idrija (2002).
Omenjeno knjižico lahko dobite na ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija (tel. št.: 05/37 43 911).

3. kriterij: OBMOČJE
Ustaljeni postopki izdelovanja Idrijskih čipk so značilni za območje »Dežela idrijske čipke«, ki jo sestavljajo občine oziroma deli naslednjih občin: Ajdovščina, Cerkno, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Idrija, Kanal, Logatec, Nova Gorica, Tolmin, Vrhnika. Samo klekljarice na tem območju lahko pridobijo pravico označevanja čipk z geografskim poreklom. Pravilnik o označbi porekla blaga Idrijska čipka dopušča samo eno izjemo. To so klekljarice izven območja, ki so obiskovale enega od programov čipkarskih šol na tem območju in izpolnjujejo vse ostale kriterije.

4. kriterij: MATERIAL
Čipke, ki naj bi bile označene z geografsko označbo, morajo biti narejene pretežno iz naravnih materialov, kot so lan, bombaž in svila.

5. kriterij: KAKOVOST
Vsaka čipka vsebuje enega ali več elementov čipk, narejenih v eni ali več tehnikah, ki jih je potrebno oceniti v skladu z dogovorjenimi merili. Odbor za označbo porekla Idrijska čipka, je na julijski seji 2002 sprejel način ocenjevanja, po katerem se ocenjujeta dva sklopa:
Osnove, ki so skupne vsem čipkam (nasnutek, zaključek, postavki, zanke in kvačkanje, dodajanje in odvzemanje parov, premeti ter ostale osnove) ter

Elementi in tehnike, ki so naštete v nadaljevanju besedila. Pri vsakem elementu oziroma tehniki je točno navedeno, kaj se ocenjuje. Maksimalno možno število za vsako osnovo in ocenjevano sestavino elementa oziroma tehnike je 10. Klekljarica izpolnjuje kriterij kakovosti, če zbere vsaj polovico točk od skupnega možnega števila točk od skupnega možnega števila pri posamezni osnovi, elementu ali tehniki.

Več informacij o pridobitvi geografske označbe:
IDRIJSKA ČIPKA – Geografska označba (Andra Marinko, Dragica Česnik, Irma Pervanja, Aleksandra Pelhan); občina Idrija (2002)
 


PRODAJA OSTALIH IZDELKOV V E-TRGOVINI
V spletno prodajo lahko ponudite turistične spominke, poslovna in promocijska darila, ki se nanašajo na območje Idrijskega. Oglasite se na TIC Idrija, kjer se dogovorite za provizijo od prodanih izdelkov.


NAVODILA  ZA PRIPRAVO FOTOGRAFIJ IZDELKOV ZA PRODAJO V SPLETNI TRGOVINI
Dobavitelj blaga za prodajo v spletni trgovini je obvezan na svoje stroške upravniku spletne trgovine (Center za idrijsko dediščino Idrija) dostaviti v elektronski obliki ustrezne fotografije izdelkov, sicer ima upravnik spletne trgovine pravico do zavrnitve vnosa izdelkov v spletno trgovino.

Zahteve za fotografije v spletni trgovini:
• Za vsak izdelek potrebujemo več fotografij, s katerimi potencialnemu kupcu, čim bolj nazorno prikažemo izdelek v različnih variantah: sprednja, zadnja stran izdelka, izdelek od blizu, izdelek v embalaži, če je možno izdelek brez embalaže, odvisno od embalaže (npr. če je izdelek zavit v celofan, dopuščamo da ni treba fotografirati izdelka brez celofana).
• Fotografije morajo biti kakovostne, ostre, cca. 640 x 480 px in že ustrezno pripravljene/obdelane.
• Podlaga fotografij mora sovpadati s celostno grafično podobo spletne trgovine (rjava podlaga).
• Fotografije ne smejo potvarjati videza izdelka, morajo prikazovati realno stanje izdelka.

Dostava fotografij:
CD s fotografijami lahko dostavite na Center za idrijsko dediščino Idrija oziroma nam fotografije pošljite po e-pošti, na naslov: tadeja.bezeljak@visit-idrija.si


INFORMACIJE:
TIC Idrija - 05 37 43 916